​EMNİYET

Police

​MUĞLA

​ACİL

​ÇAĞRI  MERKEZİ

​Emergency 

​Call Center

 
 
 
 
 
 
 
 
 
112 Acil Çağrı Merkezi toplantı salonunda 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürü Kamil Karakaya, Acil Çağrı Merkezi personeli ve kurum temsilcileri tarafından “Oryantasyon Eğitimi”; çağrı alıcı personel tarafından uygulamalı eğitim verildi.
 
Muğla 112 Acil Çağrı Merkezi tarafından sözleşmeli olarak atanan Çağrı Alıcı Personele; 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu, Gizlilik ve gizliliğin önemi, Protokol kuralları, İçişleri Bakanlığı Muğla Valiliği YİKOB tanıtımı ve yönetmeliği, 112 Acil Çağrı Merkezi projesi, Muğla 112 Acil Çağrı Merkezi tanıtımı, 112 Acil Çağrı Merkezi yönetmeliği ve yönergesi, Muğla ili tanıtımı, 112 Acil Çağrı Merkezleri iş süreci, 112 Acil Çağrı Merkezleri yazılım sistemi, çağrı alma ve çağrı yönlendirme teorik eğitimi, çağrı karşılamada arayan yönetimi, vakalarda dikkat edilecek hususlar, çağrı alma ve çağrı yönlendirmede sistem eğitim modülünde uygulamalı eğitim-senaryo eğitimi, 112 Acil Çağrı Merkezlerinde çağrı alıcı personelin hukuki sorumlulukları, Muğla 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürlüğüne dahil olan kurumların iş ve işlemleri konularında eğitim verildi.
 
112 Acil Çağrı Merkezi Müdürlüğü tarafından sözleşmeli olarak atanan personele yapılan eğitimlerin ardından yazılı sınav ve uygulama sınavı yapıldı.